İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
Yangın Eğitici Eğitimi
ee
Temel Düzey Risk Değerlendirme Eğitimi
Ergonomi Eğitimi

isg-egitimi-bursa-1isg-egitimi-bursa-2isg-egitimi-bursa-3isg-egitimi-bursa-4

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI TEMEL EĞİTİM BİLGİLERİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim ve Başvuru tarihleri duyurulacak olan İş Güvenliği Uzmanlığı C Sınıfı Temel Eğitimi bilgileri ve başvuruda yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir. Başvurunuzu eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı C Sınıfı Temel Eğitimi Esasları:

isg-bilgi-duyuru Kimler iş güvenliği eğitimine katılarak İş Güvenliği uzmanı olabilir? Kimler başvurabilir?
- Eğitime sadece Mühendis, Mimar, Fizikçi, Kimyager, Biyoloji , Teknik öğretmen ve İş sağlığı ve güvenliği programı mezunları başvurabilir.

isg-bilgi-duyuru İş Güvenliği uzmanlığı eğitimi ne kadar sürede tamamlanıyor?
- İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitimi Uzaktan eğitim + Yüz yüze eğitim + Uygulama Eğitimi den oluşmaktadır.
* Uzaktan eğitim (90 saat), kesin kayıttan sonra e-posta aracılığıyla size gönderilecek olan kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla internet üzerinden gerçekleşecektir. Katılımcıların ses, görüntü ve ders içeriklerini açabilecek yeterince hızlı internet bağlantısı, yeterli donanımda bilgisayara ve bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmaları gerekir. Uzaktan eğitim içeriklerinin tamamının yapılması zorunludur. Uzaktan Eğitime süre olarak %90 devam zorunludur. Uzaktan eğitim tarih aralığında bütün derslerin içeriğini tamamlama zorunludur. Uzaktan eğitimin %90 lık kısmı eş zamansız olup, belirtilen tarih aralığında istenilen zamanda yapılabilir, %10 luk kısmı eşzamanlı (senkron) olarak; bildirilen tarih ve saatlerde internet üzerinden canlı gerçekleştirilecektir.
* Yüz yüze eğitim (90 saat)
Uludağ Üniversitesi  T.B.M.Y.O’da  gerçekleştirilecektir. (Adres: U.Ü.Teknik Bilimler M.Y.O  Görükle Kampüsü  C Blok 16059/ BURSA)  Yüz yüze eğitime %90 devam zorunludur. Yüz yüze eğitim günde en fazla 6 saat olarak 09:00 – 15:00 ya da 15:00-21:00 saatleri arasındadır. (ders programı derslik ve eğitici programına göre Planlanacaktır) Yüz yüze eğitim ders programı kesin kayıttan sonra e-posta aracılığıyla iletilecektir.

 Uygulama Eğitimi (staj) (40 saat) yüz yüze eğitimin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde tamamlanacaktır. Uygulama eğitimine %100 devam zorunludur. Lütfen yüz yüze eğitime gelmeden Uygulama Eğitimi yapacağınız yeri belirleyiniz ve işyeri SGK numarasını temin ediniz. Uygulama eğitimi yapılacak işyerlerinde; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunması gerekir.

Başvurudan önce bilinmesi gerekenler ve koşullar:
* Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.
* Kayıtlar sınıf kontenjanı ile sınırlıdır.
* Yeterli başvuru olmayan sınıflar iptal edilerek tarihleri ötelenerek değiştirilebilir.
* Kesin kaydı yapılmayan ön kayıtlar geçersizdir. Sonraki gruplar için tekrar ön kayıt yapınız.
* Başvuru sahiplerine gerekli açıklamalar e- posta vb iletişim yoluyla yapılabilir. E-mail aktif olmalıdır.
* Eğitim ücreti C sınıfı İş Güvenliği uzmanlığı için KDV DAHİL 1200 TL dir. (Uludağ Üniversitesi mezunlarına %10 indirim uygulanmaktadır. KDV dahil 1080 TL)
* Eğitim ücretiB sınıfı İş Güvenliği uzmanlığı için KDV DAHİL 1570 TL dir.
*  Yeterli sayıda başvuru olmazsa ödeme dekontunuz bir sonraki kursumuzda geçerli olacaktır.
* Kesin kayıt yapanlar yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru için gerekli belgeler: Kesin kayıt için gönderdiğiniz bavuru formuna cevaben size telefonla dönüş yapılacaktır. Yapmanız gerekenler ve eğitimlerle ilgili bilgi verilecektir.

1-Başvuru dilekçesi: Dilekçedeki bilgiler sizinle iletişime geçmek ve işlemlerinizi gerçekleştirmek için kullanılacağından istenen tüm bilgileri hatasız ve eksiksiz olarak doldurup imzalayınız. Aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

2- Diploma: Yönetmeliğe göre sadece diploma, YÖK barkodlu mezuniyet belgesi ya da üzerinde GEÇİCİ ibaresi olan ve süresi dolmamış geçici mezuniyet belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. Bazı Üniversitelerce düzenlenen geçici ifadesi olmayan mezuniyet belgeleri ÇSGB tarafından onaylanmamaktadır. YÖK Barkodlu Mezuniyet Belgenizi e-devlet sistemi üzerinden çıktı alabilirsiniz. Eğer e-devlet şifreniz ile müracaata gelirseniz size bu konuda yardımcı olunur. (Evrakların aslını eğitime geldiğinizde ibraz ederseniz eğitim kurumumuz “ASLI GİBİDİR” onayını yapar. Ya da ıslak mühür ve imzalı noter onaylı suretini getiriniz, başvuruda kullanacağınız belgeniz yukarıdaki üç belgeden biri olmalıdır)


3- Nüfus kayıt örneği/Nüfus Cüzdanı: Diploma/geçici mezuniyet belgesi ile Nüfus Cüzdanınızda ad, soyad farklılığı var ise değişikliği belirtir nüfus kayıt örneği/Nüfus Cüzdanı.


4- Eğitim Ücret Dekontu (Kesin kayıt aşamasında e posta veya fax  ile göndermeniz istenecektir)
“Başvuru için gerekli belgeler” i sizden istendiğinde eğitim kurumuza teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Staj için gerekli evrak aşağıda linklerden indirebilirsiniz.

Uygulama raporu sayfa (2 sayfadır)

Ön kayıt için aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz.

Eğitim Başvurusu yap

 

Başvuru:
Kesin kayıt sürecini online gerçekleştirmek için, gerekli belgelerden 1-Başvuru Dilekçesi ve 2- Ödeme Dekontunu ekleyerek, konu kısmına grup ve adınızı soyadınızı yazıp smolla@uludag.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. (Sevcan hanım: 0 224 294 23 03) Bu durumda son başvuru tarihinden önce diplomanın aslını ibraz ederek fotokopisini bize ulaştırmanız şartıyla kesin kayıt yapılmaktadır. (Kesin kayıt konusu haricindeki e-postalar dikkate alınmayacaktır.) Başvurularınız değerlendirilerek en yakın sürede cevaplandırılacaktır.

isg-bilgi-duyuru İş Güvenliği uzmanlığı eğitim ücreti ne kadar?
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kurs Ücretimiz   1200 TL. (KDV dahil) olarak aşağıda belirtilen  hesabımıza açıklama kısmına   "İSG Kursu adınız soyadınız ...." (... grup numarasını belirtiniz)  şeklinde  açıklama eklemenizi önemle rica ederiz. Uludağ Üniversitesi Mezunlarına %10 indirim uygulanmakta ve KDV dahil 1080 TL dir.


Banka Hesabı Bilgilerimiz;

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
HALK BANKASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ ( 1329)
TR 04 0001 2001 3290 0006 0001 07

"C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı" eğitim takvimleri bilgilerine anasayfamızdan ve duyulardan ulaşabilirsiniz.

Ön kayıt için aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz.

Eğitim Başvurusu yap

________________________________________________

ÇSGB nın 13/06/2016 tarihli duyurusunda B ve A sınıfı uzmanlık eğitimlerine başvuru koşulları aşağıdaki gibi anlatılmıştır:

Bilindiği üzere (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar ile (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların nasıl ve ne şekilde eğitim kurumlarına başvuracakları hususu 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" in 24 ncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu maddede geçen diğer hükümlerle birlikte (c ) ve (ç) bentlerinde;

Eğitim programlarına başvuru

MADDE 24 – (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:

c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.

ç) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu itibarla eğitim kurumlarına (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için başvuracak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip adaylardan en az dört yıl fiilen görev yaptıklarını belgelemeleri, eğitim kurumlarına (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için başvuracak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip adaylardan en az üç yıl fiilen görev yaptıklarını belgelemeleri için;

 Fiili görev süresini kapsayacak şekilde ;

 • İSG-KATİP üzerinden sözleşme bildirimi yapılmaya başlandığı tarihten (15.02.2013) sonraki dönem için adayın görevlendirme sürelerini gösteren sözleşmelerin İSG-KATİP çıktıları,

• İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılmaya başlanmadan önceki dönem (15.02.2013 öncesi) için ise adayın iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptığına dair, firmalar tarafından onaylanmış (27.11.2010 tarihli 27768 sayılı RG'de yayımlanan İSG Hizmetleri Yönetmeliği Ek-4 ve Ek-5'e uygun şekilde düzenlenmiş) sözleşme örneği ve/veya bu sözleşmelerin Genel Müdürlükçe onaylandığına dair belgeler,

• Adayın başvuracağı belge sınıfına göre, (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı dönemlere ait, görev yaptığı firma tarafından adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılmış prim ödemelerini gösterir belgeler,

 istenilecektir.

 Not-1: OSGB bünyesinde fiili çalışan iş güvenliği uzmanlarının yalnız dışa görevlendirme yapılarak firmalara hizmet verilen dönem çalışma süresinden sayılacaktır. Bu durumdaki kişilerin SGK primlerinin OSGB’de yatırılması gerekmektedir.

 Not-2: İşverenin çalışanları arasından görevlendirme yapması şeklinde yükümlülüğünü yerine getirdiği durumlarda iş güvenliği uzmanının SGK prim ödemelerinin ilgili işyerinde yapılıyor olması gerekmektedir.

 Not-3: (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı unvanı belgesi ile çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde (A) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yanında görevlendirilen kişiler, fiili çalışmalarını gösteren evraklara ek olarak üst belge sınıfına sahip kişinin sözleşmesi ile SGK prim dökümünü sunmakla yükümlüdür.

 Not-4: İşverenin kendi işyerinde ilgili hizmeti üstlendiği durumlarda SGK prim ödeme belgelerinin yerine kişinin işveren olduğunu gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir

________________________________________________

C SINIFI TEMEL EĞİTİM BİLGİLERİ PROGRAMIN AMACI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve “İş Güvenliği Uzmanları’nın Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hk. Yönetmelik” hükümlerine göre; işyerlerinde görevlendirilecek İş Güvenliği Uzmanlarının alması gereken zorunlu eğitimdir. İlgili yönetmelik hükümlerine göre, iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmektedir.

AB standartlarına uyum sürecinde yenilenen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerde “önleyici yaklaşım” benimsenmiştir. Günümüzde önleyici yaklaşımın en önemli uygulamalarından biri de, işyerlerinde konuyla ilgili eğitim almış iş güvenliği uzmanlarının çalıştırılmasıdır. Modern ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de değişen İş Kanunu ve sonrasında yayınlanan yönetmeliklerle hayata geçirilen bu uygulama ile; sanayi işletmeleri ve şantiyelerde çalışacak iş güvenliği uzmanlarının standart eğitim programlarından geçirilmeleri, yapılacak bir sınavdan sonra Çalışma Bakanlığı’nca belgelendirilmeleri öngörülmüştür. Burada amaç, insan sağlığı ile ilgili böylesi önemli bir konuda çalışacak kişilerin işletmelerce rastgele seçilmemesi, belirli bir standarda sahip olmalarının sağlanması ve takip edilebilmelerinin kolaylaştırılmasıdır.

Eğitim ve sınav sonrası iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olanlar yüksek istihdam olanaklarına sahip olacaklardır. Bu alanda çalıştıkları ve belge sınıfını (B) ve (A)’ya yükselttiklerinde ise iyi bir gelir ve kariyer olanakları yakalayacaklardır.

EĞİTİM PROGRAMI VE SÜRESİ

İş Güvenliği Uzmanlığı yönetmeliğine göre eğitimin süresi toplam 220 saattir. Bunun 90 saati uzaktan eğitim, 90 saati örgün eğitim ve 40 saati iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılacak pratik eğitimden oluşmaktadır. Eğitimin toplam süresi yaklaşık 1 aydır. Sınıf eğitimleri hafta içi ve hafta sonu talep halinde sabah(09:00-15:00) veya akşam(15:00-21:00) grupları şeklinde yapılacaktır. Eğitim süresi bir günde en fazla 6 saattir. Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenme süresinden oluşmaktadır. Yönetmelik gereği saat 21:00 den sonra eğitim yapılmamaktadır. Eğitimler Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi, Teknik Bilimler MYO C Blok’da  yapılacaktır.

Eğitimin ilk 15 gününde uzaktan eğitim tamamlanmakta; kalan 15 günde adaylar sınıf eğitimine alınmaktadır. Uzaktan eğitimleri takip etmeleri için katılımcılara birer şifre verilmekte ve 15 günlük süre içinde uzaktan eğitimleri tamamlamaları istenmektedir. Adayların uzaktan eğitimdeki bütün dersleri, ön ve son testleri tamamlaması, sınıf eğitimlerinin % 90’ına devam etmesi zorunludur.

İlgili yönetmelik hükümleriyle belirlenmiş eğitim programı; iş güvenliği alanıyla ilgili genel bilgiler, yasal mevzuat ve çeşitli alan derslerini içeren toplam 49 dersten oluşmaktadır. Dersler yönetmelikte belirtilen sıralamaya uygun olarak verilmekte ve adayların derslere devam durumları (uzaktan, senkron ve sınıf eğitimleri olarak ayrı ayrı) Çalışma Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimlerini ve stajını başarıyla tamamlayan adaylara eğitim katılım belgesi verilmektedir. Aday bu belge ve Bakanlıkça ilan edilecek diğer belgelerle birlikte; yılda üç kez Bakanlıkça yaptırılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavına başvuru yapma hakkı kazanmaktadır. Yapılacak sınavda 70 puan alan aday “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesi almaya hak kazanacaktır. Adayın sınavı başardıktan sonraki belgelendirme süreçlerinde neler yapacağı ve hangi belgeleri hazırlayacağı Bakanlıkça duyurulmaktadır. Sınav süreçleriyle ilgili başvuruları takip sorumluluğu adayın kendisine ait olmakla birlikte, eğitim kurumu adaylara yardımcı olacaktır.

isg-bilgi-duyuru İş Güvenliği uzmanlığı sınavından başarılı olamayanlar ne yapabilir?
Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan adaylar mevzuatta yapılan değişikler ile birlikte sınavlara süre sınırı olmaksızın tekrar girebilmektedir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

Eğitime katılma hakkına sahip olan meslek grupları İş Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre eğitime katılabilecekler aşağıda belirtilmiştir. Sayılan alanlardan mezun olmayanlar eğitime kabul edilmeyecektir.

  1. Mühendisler
  2. Mimarlar
  3. Teknik Öğretmenler
  4. Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar
  5. Meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programı önlisans mezunları.

PRATİK EĞİTİM

Pratik eğitimin süresi toplam 40 saattir. Genellikle bir haftalık bir zaman dilimde tamamlanmaktadır. Pratik eğitimin mutlaka iş güvenliği uzmanı çalışan bir işyerinde ve iş güvenliği uzmanı nezaretinde yapılması gerekmektedir. Adaylar bu koşula uyan işyerlerinde yapmak konusunda serbesttirler.

PROGRAMIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Eğitim bütünüyle Bakanlık kontrolünde ve denetiminde yapılmaktadır. Bu nedenle, bir eğitim grubu açmak için gerekli onayın Bakanlıktan alınabilmesi, en az 15 adayın programa başvuru yapmasına bağlıdır. Gereken başvuru sağlandıktan sonra yaklaşık 15 gün içinde eğitime başlanacaktır. Konuyla ilgili bilgilendirme, bu süre içerisinde adaya, eğitim kurumu sorumlu müdürü veya diğer görevliler tarafından yapılacaktır.

İSG Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sıra No.

DERSİN ADI

DERS SAATİ

A

B

C

Yüz yüze

Toplam

Yüz yüze

Toplam

Yüz yüze

Toplam

1

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

1

1

1

1

1

1

2

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

1

1

1

1

2

3

3

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

-

3

1

3

2

4

4

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

1

1

1

1

5

Temel Hukuk

-

1

-

1

-

2

6

İş Hukuku

2

4

2

4

3

5

7

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

-

1

-

1

-

2

8

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

-

1

1

2

1

3

9

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

2

4

2

4

2

4

10

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

1

1

1

2

1

2

11

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

3

4

2

4

2

4

12

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

12

18

15

18

15

18

13

Çalışma Ortamı Gözetimi

1

2

1

2

1

2

14

İş Hijyeni

1

2

1

2

1

2

15

İşyeri Bina ve Eklentileri

1

2

1

2

1

2

16

Fiziksel Risk Etmenleri

6

9

6

9

4

9

17

Kimyasal Risk Etmenleri

6

12

4

8

4

8

18

Biyolojik Risk Etmenleri

1

4

1

4

1

2

19

Psikososyal Risk Etmenleri

1

4

1

4

1

2

20

Ergonomi

2

4

2

4

2

6

21

Korunma Politikaları

2

4

2

4

2

4

22

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

3

4

3

6

2

3

23

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

6

3

6

3

6

24

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2

4

2

4

3

6

25

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

3

2

3

1

2

26

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

1

2

1

2

27

Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

2

3

1

3

1

2

28

Yangın

3

6

3

6

5

10

29

Acil Durum Planları

2

4

2

4

2

4

30

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

-

2

-

2

-

2

31

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

2

4

2

4

1

3

32

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

2

4

2

4

2

4

33

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

2

4

2

2

34

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

-

1

-

1

-

1

35

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

1

2

2

3

36

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

3

2

4

1

3

37

İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6

12

3

8

2

6

38

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

6

12

3

8

2

6

39

Kişisel Koruyucu Donanımlar

1

3

1

3

2

4

40

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

1

3

2

5

2

4

41

İş Kazaları

3

6

3

6

3

6

42

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

1

2

1

3

1

3

43

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

1

2

1

2

1

2

44

Ağır ve Tehlikeli İşler

-

1

-

1

-

1

45

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

-

1

-

1

-

2

46

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

-

1

-

1

-

1

47

Çalışma Hayatında Etik

1

2

1

2

1

2

48

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

1

2

2

3

2

3

49

Değerlendirme ve Son Test

1

1

1

1

1

1

 

 TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

90

180

90

180

90

180

50

İşyerinde Pratik Uygulamalar

-

40

-

40

-

40

 

GENEL TOPLAM:

-

220

-

220

-

220

"C sınıfı isg uzmanlığı eğitimi" takvimlerini anasayfamızdan ve duyulardan takip edebilirsiniz.

 

 

Eğitim Başvurusu yap


ANA SAYFA - Hakkımızda - Eğitimlerimiz - Mevzuat - İletişim


Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu
Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA
©2013 Tasarım